FRI RETTSHJELP

 

Du kan ha krav på fri rettshjelp. Dette ytes som fritt rettsråd og fri sakførsel.

 

Fri sakførsel gis i sivile saker når saken bringes inn for de alminnelige domstoler. Fri rettshjelp utenfor rettergang gis som fritt rettsråd.

 

For å komme inn under de alminnelige reglene om fri rettshjelp må du som hovedregel ikke ha en bruttoinntekt eller tilsvarende næringsinntekt som på årsbasis overstiger et bestemt beløp jf. rettshjelpsforskriften § 1-1. Pr 14. august 2012 er inntektsgrensen for fri rettshjelp kr 246 000,- for enslige og kr 369 000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100 000,-

 

Ta kontakt med vårt kontor for å avklare nærmere om din sak faller inn under reglene for fri rettshjelp.

 

Du kan lese mere om fri rettshjelp ved å trykke her

Advokatfirmaet Karlsen AS - Agnefestveien 10, 4580 Lyngdal - Tlf.: 47 47 30 44 - Faks: 38340201

Orgnr. 916 531 273