Advokatfirmaet Karlsen AS ble stiftet i januar 2016. Firmaet har i dag tre ansatte, advokat Arild Karlsen, advokatfullmektig Benedichte Limmesand Hellestøl og sekretær Anne Britt Skarpeid.

 

Advokat Arild Karlsen jobbet tidligere hos Advokatfirma Abrahamsen AS. Firmaet holder til i samme lokaler som Advokatfirma Abrahamsen AS.

 

 2007: Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø

 

 2007 - 2009: Førstekonsulent i Utlendingsnemnda (UNE), Oslo

 

 2009 - 2012: Rettsfullmektig i Trygderetten, Oslo

 

 2012 - 2016: advokat Advokatfirmaet Abrahamsen AS

 

 2016 - Egen praksis Advokatfirmaet Karlsen AS

 

 

Arild Karlsen er utdannet ved Universitetet i Tromsø, og fikk mastergrad i rettsvitenskap i januar 2007.

 

Etter endt utdanning tok Arild jobb som førstekonsulent i Utlendingsnemnda, hvor han jobbet i en av asylseksjonene med  asyl- og reisedokumentsaker.

 

I 2009 begynte Arild som rettsfullmektig (tilsvarende dommerfullmektig) i Trygderetten. Trygderetten er et domstolslignende forvaltningsorgan som avgjør ankesaker mellom NAV og private brukere. Typiske temaer for behandling i Trygderetten er blant annet uføresaker, yrkesskadesaker, dagpenger og arbeidsavklaringspenger. Arild har i sin periode i Trygderetten skaffet seg en bred kompetanse innen trygderett.

 

I 2012 flyttet Arild til Lyngdal og begynte som advokat.

 

Arild jobber i dag med blant annet:

 

- eiendomsrett

- avtalerett/kontraktsrett

- oppgjør ved salg/kjøp av bolig

- familie- og barnevernsrett

- arverett

- trygderett

- utlendingsrett

Advokatfirmaet Karlsen AS - Agnefestveien 10, 4580 Lyngdal - Tlf.: 47 47 30 44 - Faks: 38340201

Orgnr. 916 531 273