Prisinformasjon (gjeldende fra 01.01.2016):

 

Juridisk bistand faktureres vanligvis etter medgått tid. Vårt utgangspunkt er å forsøke og holde den enkelte klients utgifter til advokat på et forsvarlig og lavest mulig nivå. Det føres timelister som klienten får sammen med faktura.

 

Vår timepris ligger som hovedregel mellom kr 1 360,- og kr 1 700,- ekskl. mva. Prisen varierer etter sakens omfang og karakter. Timepris avtales alltid direkte med klienten ved innledning av oppdraget. I alle saker av noe omfang lages en oppdragsbekreftelse som gir informasjon om timepris og forventet omfang.

 

Vi har følgende veiledende fastpriser eksl. mva:

Førstegangskonsultasjon – inntil ½ time kr 860,-

Ordinært testament fra (2 x rettsgebyret) kr 2 050,-

Ordinær ektepakt fra (2,5 x rettsgebyret) kr 2 560,-

Samboeravtale fra (2,5 x rettsgebyret) kr 2 560,-

Samboeravtale m/testament fra (3,5 x rettsgebyret) kr 3 580,-

 

I tillegg til prisene ovenfor kommer 25 prosent merverdiavgift. Eventuelle reiseutlegg, gebyrer til offentlige instanser m.v. kommer også i tillegg.

 

Flere forsikringspoliser har bestemmelser om rettshjelpsdekning slik at forsikringsselskapet dekker utgifter til advokat.  For enkelte type saker har klienten også krav på fri rettshjelp. Nærmere informasjon om dette fås også ved henvendelse til vårt kontor.

 

Som medlem av advokatforeningen er vi omfattet av klageordning for advokater kalt Advokatforeningens disiplinærutvalg.

 

Du kan lese mer om denne ordningen her: http://www.advokatenhjelperdeg.no/

Advokatfirmaet Karlsen AS - Agnefestveien 10, 4580 Lyngdal - Tlf.: 47 47 30 44 - Faks: 38340201

Orgnr. 916 531 273